FXCM

热门排行榜

易信

汇声绘色:炸鸡配啤酒追肥皂剧——特朗普“泄密门”

   2017-05-19 21:54
来源:互联网   阅读:80

——有一句话叫“人生如戏,全靠演技”。今夏追剧哪家强,当属肥皂剧——《特朗普“泄密门”》 !各位小伙伴们,请准备好炸鸡配啤酒,让漫画君带你追剧。

汇声绘色:炸鸡配啤酒追肥皂剧——特朗普“泄密门”
汇声绘色:炸鸡配啤酒追肥皂剧——特朗普“泄密门”
汇声绘色:炸鸡配啤酒追肥皂剧——特朗普“泄密门”
汇声绘色:炸鸡配啤酒追肥皂剧——特朗普“泄密门”
汇声绘色:炸鸡配啤酒追肥皂剧——特朗普“泄密门”

(责任编辑: HN666)
艾拓思